อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Telehealth และ Telemedicine
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Telehealth และ Telemedicine

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Telehealth และ Telemedicine

นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ในปี 2019 สถานพยาบาลก็คลาคล่ำไปด้วยผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องทนกับการเดินทางและการรอคอยที่ยาวนานกว่าจะได้รับการดูแลรักษา

อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและความไม่สะดวกเหล่านี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย telehealth และ telemedicine ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงแพทย์และบริการด้านสุขภาพจากพื้นที่ห่างไกลและลดความยุ่งยาก

แต่อะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงของ Telehealth และ Telemedicine? และอะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Telehealth และ Telemedicine?

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Telehealth และ Telemedicine

หลายคนอาจสับสนกับคำศัพท์เหล่านี้เพราะมักถูกใช้สลับกัน ความแตกต่างระหว่าง telemedicine และ telehealth นั้นอยู่ที่การจัดการดูแลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคำนี้คือ telemedicine ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและวิธีการต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาหรือการรักษาระยะสั้นแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ telehealth จะให้แผนการรักษาระยะยาวโดยใช้ telemedicine เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเร่งรีบสามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่คลินิก การติดอยู่ท่ามกลางการจราจรยาวนานหลายชั่วโมง การรอคอยไม่รู้จบ และการลางานหรือการจัดตารางงานใหม่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลก็ได้รับประโยชน์จาก telehealth และ telemedicine เพราะช่วยขจัดความยากลำบากในการเดินทางไกลเพื่อไปพบแพทย์และแก้ไขปัญหาการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

  Telemedicine Telehealth
นิยาม การรักษาระยะสั้น การรักษาระยะยาว
ประโยชน์ ●   ลดการสัมผัสเชื้อโรค

●   บริการทางการแพทย์และการให้คำปรึกษาทันที

●   การตรวจสุขภาพเป็นประจำ

●   การตรวจสุขภาพระยะยาว แบบเคลื่อนย้ายได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง Telemedicine Carts Vital Sign Kiosk

 

ประโยชน์ของ Telemedicine

อีกนัยหนึ่ง ความแตกต่างระหว่าง telemedicine และ telehealth คือ telemedicine มีขอบเขตเฉพาะเจาะจงมากกว่า telehealth แพทย์และผู้เชี่ยวชาญสามารถให้บริการผ่านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการแพทย์ทางไกลต่าง ๆ อาทิ Tele-care, Tele-surgery, Tele-education, Tele-consultation, Tele-monitoring และ Tele-prescription

Telemedicine มักใช้เพื่อสื่อสารการวินิจฉัย การให้คำปรึกษา และการรักษาระยะสั้น นับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ก็ได้กลายเป็นตัวเลือกที่แพร่หลาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ประโยชน์ของ Telemedicine:

  • ลดการสัมผัสเชื้อโรค: เนื่องจากการแพทย์ทางไกลจะลดปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวระหว่างแพทย์และผู้ป่วย จึงช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
  • บริการทางการแพทย์และการให้คำปรึกษาทันที: Telemedicine นำเสนอบริการทางการแพทย์และการให้คำปรึกษาทันที และเวลาคลินิกที่ยืดหยุ่นผ่านการประชุมคลินิกออนไลน์ ปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลากหลายกลุ่ม

 

ตัวอย่างของ Telemedicine:

กรณีตัวอย่างกรณีหนึ่งคือการปรับใช้รถเข็น telemedicine ในโรงพยาบาลหลายแห่งในไต้หวัน รถเข็น Telemedicine เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงในสถานพยาบาลของไต้หวัน เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง

รถเข็นไร้สายแบบพกพาเหล่านี้ช่วยให้แพทย์จัดตั้งห้องแยกโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลผู้ป่วยโดยการใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวของโรงพยาบาล และการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์หลากหลายชนิดไว้ในที่เดียว

ตัวอย่างเช่น ห้องแยกโรคที่ช่วยลดการเดินทางไปมาและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ การปรึกษาทางไกลนำเสนอการดึงข้อมูลผู้ป่วยทันทีสำหรับการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ และการสอนทางไกลด้วยวิดีโอความชัดระดับ 4K แบบเรียลไทม์ นำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ

 

ประโยชน์ของ Telehealth ?

telemedicine เหมาะกับการรักษาระยะสั้น ในขณะที่ telehealth นั้นคือการรักษาระยะยาวโดยใช้วิธีต่าง ๆ ของ telemedicine กล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจาก telehealth มีปัจจัยด้านเวลา จึงเหมาะสำหรับการรักษาโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว

 

ประโยชน์ของ Telehealth:

  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำ: ในขั้นแรก Telehealth ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถจัดการกับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรังได้ดีขึ้น ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอมากขึ้น
  • การตรวจสุขภาพระยะยาว แบบเคลื่อนย้ายได้: นี่คือการปฏิวัติอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่พิการหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตอนนี้พวกเขามีวิธีที่ปลอดภัยและง่ายกว่าในการรับการดูแลและการตรวจสุขภาพเพื่อติดตามอาการป่วยเรื้อรังของเขา ด้วยการลดอุปสรรคในการเข้าถึงการนัดหมายแพทย์ แพทย์สามารถตรวจสุขภาพผู้ป่วยเป็นระยะในขณะที่พวกเขายังคงอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัย

ตัวอย่างของ Telehealth:

ในโรงพยาบาลธนบุรี ประเทศไทย telehealth ในรูปแบบของคีออสก์วัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ ได้ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพให้ง่ายขึ้น แบ่งเป็นสามขั้นตอนง่ายๆ และเชื่อมต่อบุคคล ชุมชน และโรงพยาบาลเข้าด้วยกันด้วย PHR

โรงพยาบาลสามารถให้การจัดการสุขภาพรายบุคคลได้โดยใช้การแสดงภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณชีพจากระบบคลาวด์ของโรงพยาบาล ยิ่งไปกว่านั้น การผสานรวมอย่างชาญฉลาดของเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ ช่วยลดภาระงานวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สำคัญที่สุด คือ คีออสก์วัดสัญญาณชีพนี้มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นปรับปรุงประสบการณ์การรอของผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ การนำคีออสก์วัดสัญญาณชีพมาใช้ช่วยให้โรงพยาบาลธนบุรีสามารถดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการแบบองค์รวมได้มากขึ้น

 

โซลูชัน Telehealth พิเศษสำหรับโรงพยาบาลทั่วไป

ตอนนี้เราได้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง telemedicine และ telehealth แล้ว ต่อมาเราจะเจาะลึกเรื่องโซลูชันดูแลสุขภาพทางไกลแบบ all-in-one สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป

การปรึกษาแพทย์ทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากช่วยลดการสัมผัสเชื้อโควิด โซลูชัน telehealth ของ imedtac บูรณาการข้อมูลผู้ป่วย วิดีโอ และข้อมูลสัญญาณชีพไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การรับคำปรึกษาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญสะดวกยิ่งขึ้น และให้การดูแลผู้ป่วยรายบุคคลได้อย่างทันท่วงที

โซลูชัน telehealth ของ imedtac มีข้อได้เปรียบหลักสี่ประการที่ทำให้โซลูชันนี้แตกต่างจากโซลูชันอื่นๆ ในตลาด:

  1. ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูง

ไร้สาย เคลื่อนย้ายสะดวกและตั้งค่าง่าย ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสูงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อติดตั้งแบบใช้สาย

  1. รองรับการประชุมทางวิดีโอ/เสียง

รองรับกล้องระดับความคมชัด 1080P หรือ HD พร้อมระบบเสียงในตัว ช่วยให้ผู้ป่วยในห้องแยกโรคสามารถสื่อสารกับผู้ดูแลประจำหน่วยของตนได้ง่ายขึ้น

  1. เกรดทางการแพทย์

อุปกรณ์ของ Imedtac มาพร้อมกับรถเข็นพยาบาลเกรดทางการแพทย์ สามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ด้วยแอลกอฮอล์ 75%

  1. ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณชีพ

สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด และเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ส่วนตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ป่วย

กำลังมองหาโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมอยู่ใช่ไหม? ติดต่อ imedtac วันนี้ ให้เราแนะนำขั้นตอนการทำงานของ telemedicine และ telehealth สำหรับโรงพยาบาลอัจฉริยะของคุณ!

บทความ telehealth ที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนบอร์ดสื่อสารของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างง่ายดาย

Search
หมวดหมู่
เป็นที่นิยม
ล่าสุด
ที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top