เชิญร่วมงานสัมมนา “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยโซลูชันจากไต้หวัน - imedtac Co., Ltd.

เชิญร่วมงานสัมมนา “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ” ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยโซลูชันจากไต้หวัน

ด้วยแรงผลักดันและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของโรงพยาบาลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ได้ก่อให้เกิดกระแสความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลในหลายประเทศต่างต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ AIoT มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระงาน พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ดีขึ้น

imedtac ร่วมกับ จุงหวา เทเลคอม (CHT) และโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จัดงาน “สัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565” ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ (The Future of Smart Hospital)” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.40 น. ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากไต้หวันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำโซลูชันทางการแพทย์ของไต้หวัน (Internet of Medical Things, IoMT) อีกทั้งยังได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะมาใช้ในโรงพยาบาล โดยหวังส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

ภายในงานท่านจะได้พบกับ imedtac ผู้ให้บริการโซลูชันทางการแพทย์อัจฉริยะ IoMT จุงหวา เทเลคอม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแพทย์ 5G/AIoT โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ผู้ส่งเสริมความร่วมมือโรงพยาบาลอัจฉริยะระหว่างไต้หวันและประเทศไทย โรงพยาบาลธนบุรี ตัวอย่างความสำเร็จในการนำโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชปฏิบัติและอุตสาหกรรมการแพทย์กว่า 150 คน จากไต้หวันและประเทศไทย ที่จะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย สำรวจแนวคิดด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงรูปแบบบริการและคุณภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

งานสัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565 หัวข้อ “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ”

  • วันที่ 24 มิถุนายน 2565
  • เวลา 00 – 16.40 น.
  • โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/yjy9cK6FePTMCiUP9

รายละเอียดเพิ่มเติม https://imedtac.visionthai.net/

 

Search
หมวดหมู่
เป็นที่นิยม
ล่าสุด
ที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top