สินค้า - imedtac Co., Ltd.

สินค้า

เราจะมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยี Artificial Internet of Things (AIoT) ล่าสุดในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการดูแลแบบบูรณาการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เราปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพการรักษาทางคลินิกและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Scroll to Top