จัดการยาอย่างแม่นยำด้วยระบบจ่ายยา
จัดการยาอย่างแม่นยำด้วยระบบจ่ายยา

จัดการยาอย่างแม่นยำด้วยระบบจ่ายยา

หลายปีที่ผ่านมา การปรับใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในโรงพยาบาลเป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั่วโลก การเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัตินั้นก็เพื่อปรับปรุงปัญหาความไร้ประสิทธิภาพต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการกระจายยา

เนื่องด้วยความต้องการด้านบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ระบบจ่ายยาอัตโนมัติจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระจายงานเภสัชกรรม ปรับปรุงคุณภาพงานบริการผู้ป่วย ส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาดทางการแพทย์ และลดต้นทุนแรงงาน

แต่ระบบจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลนั้นจะทำประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้นและเพิ่มจุดให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร?

 

ทำไมโรงพยาบาลถึงต้องการระบบจ่ายยาอัตโนมัติ?

ระบบจ่ายยาแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะต้องทำมือและทำโดยเภสัชกรเป็นหลัก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะต้องเดินไปมาระหว่างตู้เก็บยา โกดังยา และห้องวิสัญญี เพื่อเบิกยาและของใช้ต่าง ๆ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของโรงพยาบาลช้าลง เสียเวลาดูแลผู้ป่วยและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้

ข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพเหล่านี้ อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ทีมแพทย์หลายฝ่าย รวมถึงกีดกันผู้ป่วยจากการเข้าถึงสิทธิ์การรักษาที่เท่าเทียม ร้ายแรงที่สุดอาจนำมาซึ่งผลกระทบสองประการ ดังนี้

ถูกปรับเนื่องจากยาหรือของใช้ทางการแพทย์ราคาสูงสูญหาย

 การเก็บบันทึกการใช้ยาในห้องผ่าตัดนับเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ เนื่องจากทีมแพทย์อาจเปลี่ยนแผนการรักษาหรือตัดสินใจใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับความจำเป็นของผู้ป่วย ยาจำนวนมากถูกสั่งจ่ายแต่ไม่ได้ใช้หรือปริมาณที่ใช้จริงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า หรือในกรณีที่มีการผ่าตัดติดต่อกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามบันทึกการใช้ยาที่เบิกแล้วไม่ได้ใช้ในตอนท้ายของวัน

สถานการณ์ในโรงพยาบาลที่วุ่นวาย คาดการไม่ได้และเต็มไปด้วยเหตุฉุกเฉิน ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและทีมแพทย์ติดตามบันทึกการจ่ายยาและการจัดการคลังยาได้ไม่สะดวก

ดังนั้น โรงพยาบาลจึงไม่อาจเลี่ยงกรณีที่ยาหรืออุปกรณ์ราคาสูงสูญหาย นั่นอาจทำให้โรงพยาบาลถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากถึงหลักหลายล้านบาท นอกจากนี้ โรงพยาบาลอาจเสียงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับคุณภาพและความหลากลายในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย

ข้อพิพาททางการแพทย์และการใช้ยาอย่างไม่ปลอดภัยเนื่องจากการบริหารผิดพลาด

อีกหนึ่งปัญหาของระบบจ่ายยาแบบดั้งเดิมคือการจ่ายยาผิดเพราะความผิดพลาดจากคลินิก ความผิดพลาดดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยหรือในกรณีร้ายแรง ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ การจ่ายยาผิดพลาดอาจทำให้การรักษาล่าช้า เป็นอันตราย และอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางการแพทย์

ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) กลายเป็นความกังวลลำดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล การลงทุนกับระบบจ่ายยาอัตโนมัติถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ระบบจ่ายยาอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยง ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัย และทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นด้วยระบบติดตามยาและการให้สิทธิ์เข้าถึงยา

ระบบจ่ายยาอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้อย่างไร?

ข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากในโรงพยาบาลที่สถานการณ์ไม่ค่อยคงที่ ในบรรดาความผิดพลาดทางการแพทย์ การจ่ายหรือฉีดยาผิดขนาดเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยมาก แต่คำถามคือสถานพยาบาลจะสามารถพัฒนาจุดนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยได้อย่างไร

กลไกรักษาความปลอดภัย: การทำงานระบบปิด

จากที่กล่าวมาข้างต้น ระบบจ่ายยา เช่น ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาเพื่อลดความไร้ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ใช้

การรับยาจากตู้จ่ายยาอัตโนมัติโดยตรงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับเภสัชกรและพยาบาล การจัดการยาด้วยระบบปิดทำให้การจัดสรรยาสู่ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและปลอดภัยมากขึ้น

ระบบจ่ายยายังช่วยให้บุคลากรการแพทย์สามารถเฝ้าระวังและจัดการการใช้สารเสพติดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

จัดการการเข้าถึงยา

เนื่องจากสารเสพติดและสารควบคุมที่ใช้ในการรักษา จัดเป็นยาราคาสูงและออกฤทธิ์ต่อร่างกายไว จึงจำเป็นต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง

ระบบจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเภสัชกรและพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เปิดตู้ยา และจะจ่ายเฉพาะยาที่ทำการเบิกโดยใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตน

นอกจากนี้ ตู้จ่ายยาช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการอนุญาตให้เปิดเพียง 1 กล่องหรือ 1 ชั้นของตู้ยาต่อครั้งเท่านั้น เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ใช้ขณะเบิกจ่ายยา ระบบจ่ายยาอัตโนมัติช่วยลดโอกาสที่ยาจะหาย เสียและถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

การจ่ายยาแบบยืดหยุ่น

ระบบจ่ายยาอัตโนมัติส่งเสริมเวริ์คโฟลว์ของโรงพยาบาลโดยไม่ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ประสิทธิภาพของเวริ์คโฟลว์นั้นพัฒนาได้โดยการลดโอกาสการจ่ายยาผิดพลาด เช่น ยาไม่ครบโดส รายการที่ถูกละเว้น และชื่อผู้ป่วยหรือชื่อยาที่ไม่ถูกต้อง

ด้วยระบบจ่ายยาแบบยืดหยุ่น เจ้าหน้าที่สามารถสแกนใบสั่งยาผ่านระบบบูรณาการคำสั่งแพทย์ รับประกันความแม่นยำและช่วยลดภาระงาน เพื่อให้พยาบาลมีเวลาใส่ใจดูแลคนไข้มากขึ้น อีกทั้งประหยัดเวลาของเภสัชกรด้วยระบบจ่ายยาที่ทำงานอัตโนมัติและป้องกันเหตุผิดพลาด

การจัดการคลังยา

อีกหนึ่งจุดเด่นของการใช้ระบบจ่ายยาอัตโนมัติคือการจัดการคลังยาที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

ระบบจ่ายยาส่วนใหญ่จะมีคลังสินค้าที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด ทำให้เจ้าหน้าที่รู้จำนวนยา สต็อคและการใช้ได้อยู่เสมอ เพื่อทำการเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

ตู้จ่ายยาอัตโนมัติจะส่งแจ้งเตือนเรียลไทม์เมื่อของคงคลังอยู่ในระดับต่ำหรือเมื่อมีบรรจุภัณฑ์ชำรุด เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการเติมยาและรายการของใช้อย่างทันท่วงที

ด้วยเหตุนี้ ระบบจ่ายยาอัตโนมัติทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมคลังยาและเพิ่มประสิทธิภาพแผนการรักษาได้

คุณลักษณะของตู้จ่ายยาอัตโนมัติ

 imedtac พัฒนาตู้จ่ายยาอัตโนมัติโดยมุ่งช่วยให้กระบวนการจ่ายยาในโรงพยาบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น

ระบบจ่ายยาอัตโนมัติอำนวยความสะดวกในการทำรายงานการเคลื่อนย้ายยา เจ้าหน้าที่สามารถเลือกสรรแบบลิ้นชักให้เหมาะกับสถานที่และเพิ่มความสะดวกได้

เมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์ ระบบจ่ายยาก็มีฟังก์ชันสแกนที่ช่วยรับรองว่ายาและปริมาณยานั้นถูกจ่ายให้กับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง อีกทั้งตู้จ่ายยาอัตโนมัติของ imedtac ยังสามารถประสานเข้ากับระบบข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) ได้อย่างง่ายได้

ความต้องการของระบบอัตโนมัตินั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละโรงพยาบาลและสถานพยาบาล imedtac จึงออกแบบตัวเลือกหลากหลายให้ตรงกับความต้องการ โมเดลที่ได้รับความนิยม ได้แก่ iMADC-DKP-2D ตู้จ่ายยาอัตโนมัติแบบ 2 ชั้นที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปที่สำหรับจัดการคลังยาและการเข้าถึงได้

iMADC-DKP-4D ตู้แบบ 4 ชั้นที่สามารถใช้งานร่วมกับโมเดลอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถจัดสรรการจัดวางชั้นตามความต้องการของผู้ใช้ได้

iMADC-STD ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ all-in-one ครบ จบ ในหนึ่งเครื่อง ด้วยวิธีรับรองความถูกต้องที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยโดยการบูรณาการเข้ากับระบบตารางเวรของโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการเข้าถึงให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกะทำงานเท่านั้น

ต้องการค้นหาโซลูชันด้านสุขภาพเพิ่มเติม? ติดต่อ imedtac ให้เราช่วยพัฒนาระบบจ่ายยาของคุณ

Search
หมวดหมู่
เป็นที่นิยม
ล่าสุด
ที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top