กระดานสื่อสาร อัปเดตอัตโนมัติ ไม่เปลืองแรง - imedtac Co., Ltd.
กระดานสื่อสาร อัปเดตอัตโนมัติ ไม่เปลืองแรง

กระดานสื่อสาร อัปเดตอัตโนมัติ ไม่เปลืองแรง

กระดานสื่อสาร อัปเดตอัตโนมัติ ไม่เปลืองแรง

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบหลายประการต่อธุรกิจ และมีผลกระทบร้ายแรงในแง่ของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

การวินิจฉัยผิดพลาดและข้อผิดพลาดทางการแพทย์อาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้น แฟ้มประวัติคนไข้ (บัตรข้อมูลผู้ป่วย) จึงเป็นสิ่งจำเป็นของห้องพักผู้ป่วยทั่วโลก เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ แฟ้มคนไข้แบบดั้งเดิมจึงถูกแทนที่ด้วยกระดานดิจิตอล และเพื่อใช้ประโยชน์จากบอร์ดสื่อสารแบบดิจิตอล เราต้องเริ่มจากการสร้างบทบาทในสถานพยาบาลให้กระดานนี้

บทบาทของกระดานสื่อสารคืออะไร? 

กระดานสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยทีมแพทย์สามารถใช้กระดานในการแจ้งแผนการดูแลและความคืบหน้าของผู้ป่วยในแต่ละวัน

เนื่องจากมีคนเข้าออกห้องผู้ป่วยรายวัน กระดานสื่อสารจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่าย ทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัว ได้รับทราบข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกต่อการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยและประวัติทางการแพทย์ให้กับสมาชิกทีมแพทย์ใหม่ได้ทราบ

แม้ว่าแฟ้มผู้ป่วยแบบดั้งเดิมจะครองตลาดการแพทย์มาช้านาน แต่ก็ปฏิเสธปัญหาเรื่องระบบการใช้งานไม่ได้ เริ่มจากแฟ้มผู้ป่วยทั่วไปจะมาในรูปแบบของกระดาษหรือบอร์ดแบบเขียนซ้ำได้ ซึ่งทีมแพทย์จะต้องเปลี่ยนแฟ้มด้วยตนเองทุกครั้งกรอกข้อมูลใหม่

การเปลี่ยนแฟ้มบ่อยครั้งอาจส่งผลให้เกิดการอัปเดตข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง เนื่องจากข้อมูลตกหล่นไประหว่างเปลี่ยนแฟ้ม และอาจนำไปสู่ผลเสียที่สายเกินแก้ซึ่งผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับเคราะห์ โซลูชันกระดาษดิจิตอลแบบใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่มักถูกมองข้ามในด้านการแพทย์นี้

 

แทนที่แฟ้มผู้ป่วยด้วยโซลูชันกระดาษดิจิตอล 

การเปิดกว้างต่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางการแพทย์บางส่วนในการช่วยชีวิต

แม้ว่าแฟ้มผู้ป่วยแบบเดิมจะช่วยในการสื่อสารระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยได้ การพัฒนากระดานสื่อสารแบบดิจิตอลนำมาซึ่งวิธีการสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นี่เป็นโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริง เนื่องจากช่วยลดการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่เกิดจากทีมแพทย์หรือผู้ใช้ โซลูชันนี้ขจัดความยุ่งยากในการอัปเดตและตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ๆ

 แฟ้มข้างเตียงผู้ป่วยแบบดิจิตอลสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบ EMR/HIS และอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่มาถึง หมดยุคของการจดบันทึกและเปลี่ยนแฟ้มกระดาษแล้ว

 

ประโยชน์ของการใช้กระดานสื่อสารดิจิตอล

การใช้กระดานสื่อสารแบบดิจิตอลมีประโยชน์นานาประการ ดังนั้นโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งจึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ มาดูกันว่ากระดานสื่อสารแบบดิจิตอลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเข้ายึดครองอุตสาหกรรมนี้อย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง:

  1. บรรเทาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์:

ในขั้นต้น การปรับใช้ระบบดิจิตอลช่วยลดภาระงานและปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโรคระบาด โดยการลดภาระงานและการใช้บุคคลากร ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทุ่มเทเวลาและกำลังให้กับหน้าที่สำคัญหรือเหตุฉุกเฉินอื่น

  1. อัปเดตการดูแลสุขภาพผู้ป่วยทันที:

กระดาษดิจิตอลจะอัปเดตข้อมูลผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อ HIS แม้ว่าผู้ป่วยจะเปลี่ยนเตียงหรือออกจากโรงพยาบาล วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญสูญหายเหมือนการใช้กระดานที่เขียนด้วยลายมือ

  1. ใช้งานได้ขณะไฟดับ:

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ กระดานผู้ป่วยข้างเตียงยังสามารถใช้งานได้โดยจะแสดงข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด เพื่อให้ทีมแพทย์ยังคงสามารถยืนยันตัวตนของผู้ป่วย ให้การรักษาอย่างทันท่วงที และตัดสินใจสิ่งสำคัญภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

  1. ขับเคลื่อนโรงพยาบาลสีเขียว:

นอกจากนี้ กระดานสื่อสารดิจิตอลยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวทั่วโลกสู่ชุมชนสีเขียว โดยการนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่ไร้กระดาษและประหยัดพลังงานซึ่งช่วยเติมเต็มการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ผู้ผลิตจึงได้พัฒนากระดานสื่อสารแบบดิจิตอลประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาด ผลิตภัณฑ์มีขนาดและคุณสมบัติต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยงาน

imedtac ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมอย่างไร? 

imedtac ผู้สนับสนุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี AIoT บริษัทมุ่งมั่นในการบูรณาการการแพทย์เข้ากับเทคโนโลยี ICT เพื่อพัฒนาโซลูชันเพื่อต่อสู้กับปัญหาเรื้อรังที่มีมายาวนานของอุตสาหกรรมการแพทย์แต่ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ

การใช้ AIoT ทำให้ imedtac สามารถสร้างแพลตฟอร์มการดูแลแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมีคุณภาพและราบรื่น

Imedtac ให้บริการโซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รวมข้อมูลเข้ากับ HIS ผลงานของ imedtac ประกอบด้วยกระดานสื่อสารที่มีให้เลือกมากมาย รับประกันคุณภาพ คุณลักษณะต่าง ๆ อาทิ ประหยัดพลังงาน ความพร้อมเริ่มใช้งาน การสื่อสารแบบไร้สาย และหน้าจอที่ไม่ปล่อยแสงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนอนของผู้ป่วย เป็นการลงทุนของ imedtac ในการทำให้กระบวนการสื่อสารกับผู้ป่วยมีความคล่องตัวมากขึ้น

 iMEP-42C1 ของ imedtac คือกระดานสื่อสารแบบสัมผัสขนาด 42 นิ้ว ที่ไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยและผู้ดูแลเท่านั้น แต่ยังแสดงระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยและข้อมูลการฟื้นตัวอีกด้วย

iMEP-13C2 คือกระดานสื่อสารขนาด 13.3 นิ้ว ได้รับการรับรอง HIPAA แสดงข้อมูลผู้ป่วยและผู้ดูแล พร้อมสี่ปุ่มด้านล่างเพื่อใช้แจ้งพยาบาลเปลี่ยน IV หรือขอความช่วยเหลือ กระดานสื่อสาร iMEP-09C1 แสดงข้อมูลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานและแจ้งเกี่ยวกับอาการป่วยร้ายแรง การงดและการแพ้อาหาร

คุณกำลังมองหาโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมใช่หรือไม่? imedtac ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่อาจตรงกับความต้องการของคุณ เรียนรู้ข้อดีของ imedtac เพิ่มเติมได้ที่ With a full grasp of real healthcare requirements, imedtac introduces wide-ranging solutions

Search
หมวดหมู่
เป็นที่นิยม
ล่าสุด
ที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top