ส่งเสริมสุขภาพ รวม - imedtac Co., Ltd.

สุขภาพ โปรโมชั่น

การส่งเสริมสุขภาพที่บ้านเป็นบริการสุดท้ายสำหรับการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ หลังจากการระบาดของ COVID-19 telehealth สามารถ telemedicine กลายเป็นแนวโน้มของการดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาด Imedtac จัดหาชุดอุปกรณ์ telehealth รวมถึงอุปกรณ์ telemedicine สำคัญสำหรับ homecare และตู้แสดงสัญญาณชีพแบบตั้งโต๊ะสำหรับศูนย์ดูแลระยะยาว เครื่องและระบบ telehealth ทั้งหมดเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงบริการให้สั้นลงความแตกต่างระหว่าง telemedicine และ telehealth

Scroll to Top